Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 01.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwerów, sprzętu komputerowego, akcesoriów i sprzętu multimedialnego, w odniesieniu od jednej do ośmiu części zamówienia, dla WFAiIS UJ przy ul. Łojasiewicza 11w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/413/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 05.09.2014r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 10.09.2014r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 10.09.2014r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 186451 - 2014 data 01.09.2014 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11.09.2014r. )

  12.09.2014r., godz. 11:00 15.09.2014r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 09.10.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03