Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 10-12-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonwcy w zakresie zakupu i dostawy notebooka dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Reymonta 4. Nr sprawy: CRZP/479/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 18.12.2008 r, godz. 11:00


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03