Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 02.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wykonanie, dostawę i montaż wystawy „Ewolucja Ziemi i życia” w części obejmującej bloki od 1 do 13 wraz z „gablotą na smoka wawelskiego” zgodnie z załączonym „Projektem Wykonawczym Technologii Wystawienniczej”, zwanym dalej Projektem, z uwzględnionymi poniżej wyłączeniami i modyfikacjami, związanej z realizacją obiektu Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/447/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  10.10.2014r. godz. 09:00 20.10.2014r. godz. 09:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

  03/10/2014 S190 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  2014/S 233-410583 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03