Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 03.09.2014 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i wymiany 4 szt. wyłączników w budynkach UJ przy ul. Gronostajowej 7 Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/440/2014

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    11.09.2014 r. godz. 09.00

     Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03