Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 4.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Europeistyki. Nr sprawy CRZP/UJ/442-443/2014

 •  Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik A do SIWZ

  12.09.2014 r., godz. 09.05

  Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o uchyleniu wyników i unieważnienia postępowania w zakresie części 2  

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03