Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/434/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik A do SIWZ

  Załącznik B do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 12.04.2014r. )

  15.09.2014r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03