Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 11.09.2014r. o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie Wykonawcy zamówień dodatkowych dotyczących robót budowlanych, w zakresie realizacji przebudowy i rozbudowy budynku przeznaczonego dla potrzeb Instytutu Psychologii UJ, przy ul. Ingardena 6 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/441/2014


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03