Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.12.2008 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie- Nr CRZP/UJ/493,494/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 19.12.2008r, 10:00

   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


   Ogłoszenie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03