Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na zakup i sukcesywną dostawę akcesoriów do utrzymania czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ) Nr sprawy CRZP/UJ/406/2014

 •  Termin składania ofert: 26.09.2014r. godz. 11:00

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik A - wykaz asortymentu

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

  Zawiadomienie o uchyleniu wyniku (rozstrzygnięcia) postępowania

  Zawiadomienie o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03