Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 18.09.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zakup i dostawę koncentratu płynu odkwaszającego w postaci zawiesiny tlenku magnezu (MgO) w perfluoroheptanie, przeznaczonego do masowego odkwaszania papieru metodą Bookkeeper, na potrzeby Kliniki Papieru Biblioteki Jagiellońskiej, nr sprawy CRZP/UJ/390/2014

  • * Ogłoszenie z dnia 18.09.2014 r. o zmianie ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

     Ogłoszenie z dnia 03.11.2014 r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03