Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dysków systemowych dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie.Nr sprawy CRZP/UJ/266/2014

 •  Termin składania ofert: 01.10.2014r. godz. 11:00

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

  Informacja o ponownym rozstrzygnięciu postępowania

  Zawiadomienie o uchyleniu wyniku (rozstrzygnięcia) postępowania oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03