Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy samochodu typu minibus dla WBiNoZ UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/420/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ z dnia 30.09.2014r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 30.09.2014r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 201605 - 2014 data 23.09.2014 r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ z dnia 01.10.2014r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ z dnia 02.10.2014r. )

  01.10.2014r., godz. 10:00 06.10.2014r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 20.10.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03