Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 25.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ). Nr sprawy CRZP/UJ/490/2014

 • 07.10.2014r. , godz. 11:00 09.10.2014r. godz. 11:00

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A - wykaz asortymentu

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert na dzien 09.10.2014r.  )

  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

  Wyjaśnienie do załącznika A do SIWZ

  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania i odrzuceniu oferty

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03