Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 26.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczelnianej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/424,426,438,478/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 6.10.2014 r., godz. 09:05

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 2.10.2014 r.  )

  Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania 

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03