Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 27.09.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy stacji eksperymentalnej, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/431/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  Enclosure A to the SETCPP

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, modyfikacje do SIWZ z dnia 20.10.2014r. )

   Uwaga: QUESTIONS AND ANSWERS, MODIFICATIONS TO THE SETCPP from 20.10.2014 )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 31.10.2014r. )

   Uwaga: QUESTIONS AND ANSWERS, EXPLANATIONS TO THE SETCPP from 31.10.2014 )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 05.11.2014r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.9.2014, 2014/S 186-327637 )

  05.11.2014r., godz. 10:00 18.11.2014r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 23.12.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03