Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.09.2014r. o przetargu niegraniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy preparatów chemicznych do automatów czyszczących dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (oprócz jednostek Collegium Medicum UJ). Nr sprawy CRZP/UJ/489/2014

 • 09.10.2014r. , godz. 11:00 14.10.2014r. godz. 11:00 16.10.2014r. godz. 11:00 20.10.2014r. godz. 11:00 27.10.2014r. godz. 11:00

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A - wykaz asortymentu

  Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert na dzien 14.10.2014r.

  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzien 14.10.2014r.

  Informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 16.10.2014r.

  Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert na dzien 20.10.2014r.

  Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert na dzień 27.10.2014r.

  Pytania i odpowiedzi oraz informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 27.10.2014r.

  Pytania i odpowiedzi

  Informacja o wyniku postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03