Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 10.12.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wyposażenia dodatkowego do posiadanego spektrometru masowego z analizatorem typu pułapka jonowa, tj. generatora azotu i interfejsu umożliwiającego podłączenie aparatu do elektroforezy kapilarnej Beckman-Coulter MDQ, dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/491/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 19.12.2008, godz.10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 02.01.2009r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03