Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 2.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/501-504,507/2014.

 •  Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 10.10.2014 r. godz. 09.00

   Zawiadomenie o rozstrzygnięciu (wyniku) przetargu

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzielniu zamówienia  )


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03