Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłsozenie z dnia 3.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i montażu urządzeń chłodniczych i materiałów, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów, sporządzenie dokumentacji powykonawczej - instalacji chłodniczej w pomieszczeniach Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6. Nr sprawy CRZP/UJ/479/2014.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 13.10.2014r. 9:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłsozenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03