Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 3.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/480/2014.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 13.10.2014r. 9:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03