Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 07.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji dodatkowych urządzeń systemu wody chłodzącej demineralizowanej, w budynku synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/512/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Dodatkowa informacja do SIWZ z dnia 08.10.2014r. )

  17.10.2014r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 29.10.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03