Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 07.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Biblioteki Jagiellońskiej, położonej w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/494/2014

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    15.10.2014r., godz. 9:00

     Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 06.11.2014r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03