Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 10-12-2008 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy notebooków (2 szt) dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej w Krakowie przy ul. Gronostajowej 7 . Nr sprawy: CRZP/421/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 18.12.2008 r, godz. 11:00

     Informacja o wyniku postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03