Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 08.10.2014r. o przetargu nieograniczonym wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera dla obliczeń naukowych (1 szt.) dla potrzeb Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 6 w Krakowie.Nr sprawy CRZP/UJ/459/2014

  •  Termin składania ofert: 17.10.2014r. godz. 11:00

     Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    Informacja o wyniku postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03