Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 08.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy automatycznego podajnika próbek do ASS z wyposażeniem, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/404/2014

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    16.10.2014r., godz. 11:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 27.10.2014r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03