Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 09.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia. Nr sprawy: CRZP/UJ/521 i 522/2014.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    17.10.2014r., godz. 9:00

     Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 07.11.2014r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03