Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 9 października 2014r na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów zużywalnych (kuwety kwarcowe, odczynniki chemiczne, materiały laboratoryjne) do realizacji projektu 4G-PHOTOCAT realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie, CRZP/UJ/527,528,529,530/2014

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik A do SIWZ

  17.10.2014, godz.09:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03