Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 09.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu komputerowego i akcesoriów oraz sprzętu multimedialnego, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, w ramach projektu NCPE dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach POIG, dla CPS UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/520/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 13.10.2014r. )

  20.10.2014r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach od 1 do 5

   Ogłoszenie z dnia 05.11.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03