Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 09.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu dwóch kamer obrotowych w pomieszczeniach Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/252/2014

 • 17.10.2014r. godz. 11:00 20.10.2014r. godz. 11:00

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert na dzien 20.10.2014r.

  Pytania i odpowiedzi oraz informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 20.10.2014r.

  Informacja o wyniku postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03