Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 09.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wyposażenia w postaci eksponatów muzealnych w formie modeli antropologicznych i modeli szkieletów lub ich fragmentów zwierząt wymarłych w ramach projektu pn.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dla Centrum Edukacji Przyrodniczej (C6), zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 5 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/471/2014

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja ujednolocona 17.10.2014r.

  SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT - version 17.10.2014r.

  17.10.2014r. godz. 09:00 23.10.2014r. godz. 09:00

  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  CHANGE OF DATE OF SUBMISSION AND OPENING OF BIDS

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  MODYFIKACJA SIWZ

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03