Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawu aparaturowego do analizy białek komórkowych, dotyczący projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla MCB UJ przy ul. Gronostajowej 7a w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/488/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ z dnia 21.10.2014r. )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 21.10.2014r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 215251 - 2014 data 13.10.2014 r. )

  22.10.2014r., godz. 11:00 27.10.2014r., godz. 11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 14.11.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03