Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy Analizatora widma dla Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11 Krakowie, które jest finansowane na podstawie grantu NCN numer umowy UMO-2012/05/E/ST2/02333. Nr sprawy: CRZP/UJ/498/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  21.10.2014 r., godz. 10:00 24.10.2014 r., godz. 10.00

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i przesunięciu terminu )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 22.10.2014 r.  Uwaga:  )

   Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03