Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 14 października 2014r na dostawę i uruchomienie dwóch stacji obliczeniowych wykorzystujących technologię CUDA dla Katedry Teorii Optymalizacji i Sterowania Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Prof. St. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków, CRZP/UJ/534/2014

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

   Termin składania ofert: 22.10.2014r, godz.09:00

   Uwaga: Modyfikacja do SIWZ

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03