Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót rozbiórkowych, remontowych i zabezpieczających w budynku UJ /Paderevianum Duże/, przy Al. Mickiewicza 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/540/2014

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik A do SIWZ

  Załącznik do SIWZ jest dostępny pod adresem ftp://ftp.zpu.uj.edu.pl/bzp/zalacznik4237.iso

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 24.10.2014r. )

  29.10.2014r., godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 24.12.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03