Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym w zakresie wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy układu sterującego i chłodzącego do sondy CryoProbe Prodiży wraz z montażem i uruchomieniem aparatury dla potrzeb Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Ingardena w Krakowie.Nr sprawy CRZP/UJ/536/2014

 • 24.10.2014r. godz. 11:00 28.10.2014r. godz. 11:00

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert na dzień 28.10.2014r.

  Pytania i odpowiedzi oraz informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 28.10.2014r.

  Informacja o wyniku postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03