Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 15.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji stołowego mikroskopu elektronowego (SEM) wraz z oprogramowaniem, w ramach Projektu Innotech pt. Innowacyjne modyfikowane opatrunki nanocelulozowe, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/495/2014.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    23.10.2014r., godz. 9:00

     Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 18.11.2014r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03