Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 15.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy pakietu oprogramowania STATISTICA Data Miner + Text Miner + QC + SAL (wraz z funkcjonalnością WebSTATISTICA), wraz z dodatkowymi modułami STATISTICA Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz STATISTICA Zestaw Medyczny, udostępnionego dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach licencji akademickiej typu Site License. (Nr postępowania: CRZP/UJ/485/2014)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 23.10.2014 r., godz. 10.00

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03