Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 15.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oprogramowania komputerowego dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/268/2014

  •  Termin składania ofert: 24.10.2014r. godz. 11:00

     Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    Informacja o unieważnieniu postępownia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03