Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 15.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przedłużenia asysty technicznej na sprzęt i oprogramowanie firmy Oracle dla Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/525/2014.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  23.10.2014r., godz. 9:00

   Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 31.10.2014r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03