Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 16.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy prac laboratoryjnych niezbędnych przy stworzeniu wektora wirusowego o aktywności onkolitycznej w ramach projektu: LIDER dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/557/2014)

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 24.10.2014 r., godz. 10.00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03