Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie przekazane dnia 16.10.2014 r. do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług hotelowych i innych wchodzących w zakres działalności hotelu (tj. restauracyjnych, cateringowych, wynajem zaplecza konferencyjnego, rejestracji video wraz z transmisją on-line przebiegu sesji plenarnych i eksperckich) na potrzeby organizowanej konferencji dla wizytatorów ds. ewaluacji i dyrektorów szkół lub placówek oraz osób wchodzących w skład Zespołu Projektu, w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.03.01.02-00-001/11-01), nr sprawy CRZP/UJ/472/2014

 •  Do Pobrania: Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanego do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 30.10.2014 r., godz. 09:00

  Treść opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Uniii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu (2014/S 202-357576) z dnia 21.10.2014 r.

  Wyjaśnienia treści SIWZ, odpowiedzi na zadane zapytania

  Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

  Ogłoszenie (2014/S 247-436778) z dnia 23.12.2014 r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03