Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.10.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie rozbudowy sieci komputerowej obejmującej instalację, w tym integrację dostarczonych urządzeń sieciowych, a także ich konfigurację oraz przeprowadzenie testów w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/545/2014

 • 27.10.2014r. godz. 11:00

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A - opis przedmiotu zamówienia

   Uwaga: Informacja o zmianie w SIWZ godziny składania ofert  )

  Informacja o wyniku postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03