Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 17.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy automatycznego spektrometru absorpcji atomowej, przystosowanego do pomiarów w piecu grafitowym z korekcją tła Zeemana wraz z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych zawartych w załączniku A do SIWZ, oraz niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania oprogramowaniem, na potrzeby Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7, nr sprawy CRZP/UJ/506/2014

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 29.10.2014r., godz. 09:00

    Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 01.12.2014 r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03