Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 17.10.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z wyposażeniem dodatkowym, na potrzeby jednostek organizacyjnych zamawiającego, tj.: 1./CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - na potrzeby Biblioteki Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, ul. Jabłonowskich 5, 31-114 Kraków, 2./CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - na potrzeby Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, 3./CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - na potrzeby Zespołu Administracyjnego Przegorzały, ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków, nr sprawy CRZP/UJ/482-484/2014

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    * Termin składania ofert: 28.10.2014r., godz. 09:00

     Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 01.12.2014 r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03