Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłosznie z dnia 18.10.2014 r. o przetargu nieogranicznony na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek U. Nr sprawy CRZP/UJ/524/2014

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    27.10.2014 r. godz. 11.00

     Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03