Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie przekazane dnia 23.10.2014 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby organizowanych w Domu Gościnnym UJ „Przegorzały”, zgodnie z załączonym harmonogramem: szkoleń przeznaczonych dla dyrektorów i wizytatorów ds. ewaluacji, łączników regionalnych, spotkań Zespołu w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o.o., w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/578/2014

 • Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja ujednolicona

   Termin składania ofert: 31.10.2014r. godz. 09:00

  MODYFIKACJA SIWZ

  Treść opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Uniii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu 2014/S 207-367149 z dnia 28.10.2014r.

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03