Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy dostawy i wymiany agregatów wody lodowej w budynkach Kampusu 600-lecia odnowienia UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/568/2014

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja ujednolicona 14.11.2014r.

  14.11.2014r. godz. 09:00 19.11.2014r. godz. 09:00

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ 14.11.2014r.

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03