Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.11.2014r. o przetragu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy materiałów służących do realizacji projektów doktoranckich w ramach projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie pn.Nauki molekularne dla medycyny ,współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Wydział Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/600/2014

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja ujednolicona 13.11.2014r.

  Załącznik A do SIWZ - wersja ujednolicona 13.11.2014r.

   Termin składania ofert: 20.11.2014r. godz. 09:05

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ 13.11.2014r.

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03