Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.11.2014 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy/ów w zakresie świadczenia usług szkoleniowych w ramach projektu nr UDA-POKL-04.01.01-00-089/11-00 Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/603/2014)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 20.11.2014 r., godz. 10:00

   Uwaga: Odpowiedzi na pytania do SIWZ )

   Uwaga: Sprostowanie treści SIWZ )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03