Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 13.11.2014r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 82 szt. dysków systemowych dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. St. Łojasiewicza 11 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/266/2014

  •  Termin składania ofert: 21.11.2014r. , godz. 11:00

     Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    Informacja o wyniku postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03